Δημοκρατία, πολίτες και πολιτική υγείας

Συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων. Ομάδες πίεσης και συμφερόντων. Σύλλογοι ασθενών.

Αφετηρία της συγγραφής του ανά χείρας τόμου αποτέλεσε η ανάγκη να καλυφθεί ένα τεράστιο κενό τόσο της σχετικής βιβλιογραφίας όσο και της πρακτικής που εφαρμόζεται στη χάραξη πολιτικής υγείας: το κενό-έλλειμμα δημοκρατίας στον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται και υλοποιούνται παρεμβάσεις στην πολιτική υγείας, η οποία, ούτως ή άλλως συνιστά ένα πεδίο δημόσιας πολιτικής με σημαντική διείσδυση σε πολλές πτυχές της κοινωνικής ζωής.

Ο τόμος περιλαμβάνει είκοσι έξι κεφάλαια και διαχωρίζεται σε τρία μέρη, τα οποία αναφέρονται στο θεσμικό πλαίσιο, όπως αυτό εξειδικεύεται σε εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο, στους εμπλεκόμενους φορείς και ενώσεις, γνωστούς και ως ομάδες πίεσης και συμφερόντων, και στους ίδιους τους ασθενείς, οι οποίοι, σύμφωνα με τη γενική αντίληψη που απορρέει από το περιεχόμενο του βιβλίου, (πρέπει να) βρίσκονται στο επίκεντρο της χάραξης πολιτικής υγείας.

Προσεγγίζοντας το θέμα της δημοκρατίας και της συμμετοχής στη χάραξη πολιτικής υγείας με τη μεγαλύτερη δυνατή διεπιστημονικότητα, όπως άλλωστε αυτή προκύπτει από τις διαφορετικές επιστημονικές αφετηρίες και οπτικές των σαράντα ενός συγγραφέων, σκοπός του βιβλίου αυτού είναι να αποτελέσει το έναυσμα για έναν ευρύτερο διάλογο αναφορικά με τη λήψη αποφάσεων πολιτικής υγείας, στο πλαίσιο του οποίου οι πολίτες θα τεθούν στο επίκεντρο. (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)

ISBN 9789600230331, έκδοση 2015

Λίγα λόγια για τον συγγραφέα – επιμελητή

Ο Κυριάκος Σουλιώτης είναι Επίκουρος Καθηγητής Πολιτικής Υγείας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Κόρινθος). Επιπλέον διδάσκει μαθήματα σχετικά με την πολιτική και οικονομία της υγείας και τη διοίκηση υπηρεσιών υγείας στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης και στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας.

Έχει διατελέσει Επιστημονικός Σύμβουλος στη Διοίκηση του ΙΚΑ (2000-2001) και στο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας (2002-2004), Τακτικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Α΄ ΠΕΣΥΠ Αττικής (2002-2004), Προϊστάμενος του Τμήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο (2002-2006) και Διοικητικός Διευθυντής στο Μητέρα-Όμιλος Υγεία (2006-2007).
Από το 2007 μέχρι το 2010 ήταν Διευθύνων Σύμβουλος Σχεδιασμού και Ανάπτυξης και επικεφαλής της Ομάδας Έργου για τη Βιωσιμότητα του Ταμείου Υγείας του Προσωπικού της Εθνικής Τράπεζας (ΤΥΠΕΤ).

Από τον Μάιο του 2010 έως τον Δεκέμβριο του 2011 ήταν Πρόεδρος του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου (ΟΠΑΔ), ενώ από τον Μάιο του 2011 έως τον Σεπτέμβριο του 2012, Αντιπρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ).
Είναι Μέλος της Εθνικής Επιτροπής Δεοντολογίας για τις Κλινικές Μελέτες και της Συντονιστικής Επιτροπής για τις Σπάνιες Παθήσεις.

Εκδοτικός Οίκος

Διαβάστε επίσης...

Please wait...

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Ενημερωθείτε για όλα τα νέα του βιβλίου κατευθείαν στο e-mail σας. Εγγραφείτε τώρα!