Ερμηνεύοντας την εξέλιξη της κοινής μεταναστευτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με μια φρέσκια ματιά, η μονογραφία της Ε. Α. Σαμπατάκου έρχεται να εμπλουτίσει τη συζήτηση στην ελληνική βιβλιογραφία για τις πολιτικές της Ε.Ε. και ειδικότερα την κοινοτική πολιτική μετανάστευσης, η οποία αφορά στο σύνολό της άμεσα και στην Ελλάδα.

Πρόκειται για μια πολυεπίπεδη, διεπιστημονική μελέτη, η οποία καταρχήν εμπλαισιώνει θεωρητικά την εξέλιξη της μεταναστευτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συμβάλλει στον ακαδημαϊκό διάλογο για τη διαμόρφωση των πολιτικών της Ε.Ε. και τον εξευρωπαϊσμό των εθνικών πολιτικών.Βάση του εγχειρήματος αποτελεί η διεισδυτική ανάλυση της εξέλιξης των θεσμικών, νομοθετικών και επιχειρησιακών πτυχών της ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής και της αντίστοιχης διάδρασης διεθνών και εθνικών δομών και δρώντων.

Η ανάλυση αυτή επιτυγχάνεται με τη χρήση μιας σύνθετης ερευνητικής μεθόδου περιγραφικού και ποιοτικού χαρακτήρα, την επιλογή κρατών μελών (Γερμανίας, Ελλάδας και Ηνωμένου Βασιλείου) ως περιπτώσεων μελέτης, και τη σχεδόν εξαντλητική συγκέντρωση της σχετικής βιβλιογραφίας.Εξετάζονται επίσης καίρια ζητήματα, όπως η προοπτική της διαχείρισης της διεθνούς μετανάστευσης, η φύση των εμπλεκομένων φορέων στη διαμόρφωση πολιτικής σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, η θεώρηση της διεθνούς διαχείρισης της μετανάστευσης ως διεθνούς δημοσίου αγαθού.

Η μελέτη αυτή απευθύνεται σε ένα θεματικά διευρυμένο αναγνωστικό κοινό, καθώς ο καθαρός και προσεκτικός τρόπος συγγραφής και διάρθρωσης διευκολύνει τη χρήση του βιβλίου τόσο από εμπειρογνώμονες, όσο και από ερευνητές, φοιτητές ή απλά ευαισθητοποιημένους πολίτες, καθοδηγώντας τους υπεύθυνα στις δαιδαλώδεις διαδικασίες της λήψης συγκεκριμένων αποφάσεων πολιτικής στο πλαίσιο του πολύπλοκου ζητήματος της μεικτής μετανάστευσης υπό τη σκιά της οικονομικής κρίσης.

ISBN 9789600224375, έκδοση 2010

Εκδοτικός Οίκος

Διαβάστε επίσης...

Please wait...

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Ενημερωθείτε για όλα τα νέα του βιβλίου κατευθείαν στο e-mail σας. Εγγραφείτε τώρα!