Χάος και τάξη στα κοινωνικά συστήματα

Προσομειώσεις κοινωνικής δυναμικής: Το μοντέλο HESIOD

Σε αυτό το βιβλίο παρουσιάζεται ένα μοντέλο κοινωνικών προσομοιώσεων που φιλοδοξεί να προσεγγίσει την κοινωνική πραγματικότητα κάτωθεν (Bottom-Up) και να αναδείξει την προκύπτουσα πολυπλοκότητα από μια δυναμική οπτική. Η κοινωνική δυναμική σαν αυτόνομο ερώτημα ανεξαρτητοποιημένο από την πρόβλεψη στατικών καταστάσεων καθορίζοντας τα κριτήρια της δυναμικής εκτίμησης τόσο ενός συγκεκριμένου κοινωνικού συστήματος αλλά και ενός ατόμου σε ένα δεδομένο κοινωνικό σύστημα: ευστάθεια/αστάθεια του συστήματος με την λογική της ευαισθησίας στις αρχικές συνθήκες (Εκθέτες Lyapunov) και την εντροπία/αυτό-οργάνωση του συστήματος. Μετά από την παραμετροποίηση του συστήματος, κάνουμε εκτενείς δοκιμές σε σχέση τόσο με την προσωπικότητα των δραστών όσο και με την τοπολογία (δομή) επικοινωνίας μεταξύ τους.

Χρησιμοποιούμε τριών ειδών δίκτυα επικοινωνίας: 1. Τα δίκτυα με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά συμμετρίας όπως το πλήρες, τα κυψελοειδή αυτόματα, το τρίγωνο Sierpinski και το άστρο. 2. Τα τυχαία δίκτυα με διαφορετικές πυκνότητες και 3. τα δίκτυα «μικρού κόσμου».

Επίσης, εξετάζουμε την σχέση μεταξύ δομικής κεντρικότητας (κεντρικότητα στο δίκτυο) και της δυναμικής σπουδαιότητας θέσης (προσωπικότητα δραστών σε συγκεκριμένες θέσεις του δικτύου). Με βάση πειραματικά πρωτόκολλα, αναζητείται το κατώφλι της αστάθειας για ένα σταθερό σύστημα τόσο ως προς την δομή όσο και σε σχέση με την προσωπικότητα των δραστών.

Τέλος, παρουσιάζονται διεξοδικά τρία σημαντικά συμπερασματικά στοιχεία του μοντέλου: 1. η διάρθρωση μεταξύ μίκρο και μακρό, 2. η ικανή και αναγκαία διαφοροποίηση μεταξύ δραστών που οδηγεί το μοντέλο σε μια μη-αναστρέψιμη δυναμική πορεία, και 3. ο συντελεστής Κ ως κύριος «υπεύθυνος» της αυξημένης αστάθειας στα κοινωνικά συστήματα. Γίνεται αναφορά στις προοπτικές του μοντέλου και τοποθετούμε τις αρχές για εμπειρικές έρευνες ως προς την επαλήθευση των ευρημάτων μας στον πραγματικό κόσμο.

ISBN 9789600228304, έκδοση 2013

Λίγα λόγια για τον συγγραφέα

Ο Γιάννης Κατερέλος γεννήθηκε στην Αθήνα, πραγματοποίησε τις σπουδές του στην Γαλλία και είναι καθηγητής Μεθοδολογίας Έρευνας στην Κοινωνική Ψυχολογία στο Τμήμα Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου.

Τα κύρια επιστημονικά ενδιαφέροντα του εστιάζονται στην κοινωνική δυναμική είτε πραγματώνεται στο επίπεδο της κοινωνικής σκέψης είτε αναδύεται από το επίπεδο της κοινωνικής δράσης.

Κύρια πεδία έρευνάς του είναι η δυναμική των κοινωνικών αναπαραστάσεων, τα κοινωνικά δίκτυα, η κοινωνική επιρροή, η αστάθεια και ευστάθεια κοινωνικών μορφωμάτων όπως και οι κλινικές επιπτώσεις μιας ενδεχόμενης δυναμικής ανεπάρκειας ανταπόκρισης στις εκάστοτε κοινωνικές συνθήκες.

Δημοσιεύει σε ελληνικά και ξένα περιοδικά επιστημονικού ενδιαφέροντος.

Εκδοτικός Οίκος

Διαβάστε επίσης...

Please wait...

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Ενημερωθείτε για όλα τα νέα του βιβλίου κατευθείαν στο e-mail σας. Εγγραφείτε τώρα!