Για τα κοινωνικά κινήματα και το κράτος

Συζητήσεις και αντιπαραθέσεις – Μακρά και ακατάληκτη συνομιλία με τον Γιάννη Καλιόρη

Τὸ βιβλίο αὐτὸ εἶναι τὸ ἀποτύπωμα δημοσίων συζητήσεων τοῦ συγγραφέα μὲ φίλους συνομιλητές. Ἡ δεύτερη καὶ ἡ τρίτη εἶναι σχετικὰ πρόσφατες (λίγο πρὶν καὶ λίγο μετὰ τὶς τελευταῖες ἐκλογὲς τοῦ 2015, πρὶν ὡστόσο ἀπὸ τὴν ταπεινωτικὴ συνθηκολόγηση τοῦ Ἰουλίου)· ἡ πρώτη ἔγινε τὴ χρονιὰ τοῦ 1989-90, ἱστορικὴ στιγμὴ τῆς κατάρρευσης τοῦ Ἀνατολικοῦ Μπλόκ. Εἶναι ὅλες σημαδεμένες ἀπὸ τὴν πολιτικὴ ἐπικαιρότητα, θέτουν ὡστόσο ζητήματα ποὺ ἔχουν πολὺ πιὸ μακροϊστορικὴ σημασία.

Κεντρικό τους μέλημα εἶναι ἡ ἐπεξεργασία μιᾶς στρατηγικῆς γιὰ τὰ ριζοσπαστικὰ ἀντικαπιταλιστικὰ κινήματα, καὶ τὸ ἀκανθῶδες ζήτημα τῶν σχέσεών τους μὲ τὸ κράτος. Στὴ βάση αὐτή, τεκμηριώνουν μιὰ μετατόπιση τῆς ὀπτικῆς τοῦ συγγραφέα σὲ βάθος εἰκοσιπενταετίας, συνέπεια τοῦ ἐξαναγκασμοῦ σὲ ἀμυντικὴ θέση ἀπέναντι στὴν κεφαλαιοκρατικὴ ἀντεπίθεση – τὶς μεθοδεύσεις τοῦ χρηματοπιστωτικοῦ καπιταλισμοῦ τῶν ἡμερῶν μας.

Ἀπὸ τὴ μία πλευρά, δηλαδή, δοκιμάζουν τὶς ἀντοχὲς τῆς «κλασικῆς» ἀναρχικῆς ρητορικῆς περὶ κράτους, ἀπὸ τὴν ἄλλη προσημειώνουν ἐκεῖνο ποὺ πρέπει νὰ θεωρεῖται ἀπαράγραπτο στὴν ἄρθρωση καὶ τὴ στοχοθεσία τῶν ἀσυνθηκολόγητων κοινωνικῶν κινημάτων.

ISBN 9789605279615, έκδοση 2016

Λίγα λόγια για τον συγγραφέα

Ο Φώτης Τερζάκης γεν­νή­θη­κε το 1959 στην Πά­τρα. Ί­δρυ­σε και διηύθυνε τις εκ­δό­σεις Praxis (1982-1990), συνεργάστηκε ως επιμελητής σειρών σε διάφορα εκδοτικά εγχειρήματα και ως βιβλιοκριτικός με τις εφημερίδεςΕλευθεροτυπία, Καθημερινή και Αυγή.

Έ­χει επίσης ερ­γα­στεί ε­ρευ­νη­τι­κά, στο πλαί­σιο σε­μι­να­ρί­ων, σε ποι­κί­λους το­μείς των επιστημών του ανθρώπου -φι­λο­σο­φί­α, πο­λι­τι­κή ψυ­χο­λο­γί­α, ομαδική ανάλυση, κοι­νω­νι­κή ανθρωπο­λο­γί­α- και α­πό το 1992 ώς το 2001 συνδιορ­γά­νω­σε το ανεξάρ­τη­το Θρη­σκειο­λο­γι­κό Σε­μι­νά­ριο της Εταιρεί­ας Θρησκειο­λο­γικών Ε­ρευ­νών (της ο­ποί­ας χρη­μά­τι­σε διαδοχικά γραμ­μα­τέ­ας και πρόεδρος). Το 2005 ίδρυσε το «Κέντρο Διαπολιτισμικών Σπουδών», όπου διδάσκει φιλοσοφία, αισθητική και συγκριτική θρησκειολογία.

Έχει επίσης δι­δάξει μετάφρα­ση φι­λο­σο­φί­ας στο Αγ­γλι­κό Τμή­μα του Ευρωπα­ϊ­κού Κέ­ντρου Μετάφρασης (ΕΚΕ­ΜΕΛ). Πέρα από πλήθος άρθρων, κρι­τι­κών και μεταφράσεων, έχει δημοσιεύσει πάμπολλα βιβλία.

Εκδοτικός Οίκος

Διαβάστε επίσης...

Please wait...

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Ενημερωθείτε για όλα τα νέα του βιβλίου κατευθείαν στο e-mail σας. Εγγραφείτε τώρα!