Ίμβρος – Τένεδος

Λωζάννη, 24 Ιουλίου 1923

Με ερωτάτε τας εντυπώσεις μου εκ της υπογραφής της ειρήνης. Πώς να σας κρύψω την βαθείαν μελαγχολίαν με την οποίαν υπογράφω την Συνθήκην της Λωζάννης, διά της οποίας οριστικώς καταργείται η Συνθήκη των Σεβρών. Εν τούτοις έθεσα την υπογραφήν μου με την συναίσθησιν ότι προσφέρω υπηρεσίαν εις την χώραν. Ηττήθημεν και μετά την πλήρη διπλωματικής απομόνωσιν εις την οποία περιήλθομεν διά της πολιτικής ήτις ωδήγησεν εις την ήτταν, επανάληψις του πολέμου ηδύνατο να οδηγήση εις πλήρη όλεθρον της Ελλάδος. Ενώ διά της θαυμαστής αναδιοργανώσεως του στρατού ην επέτυχεν η Επανάστασις επετύχομεν ειρήνην ήτις επιτρέπει εις το έθνος να τερματίση την πολεμικήν περίοδον και να αφοσιωθή εις το έργον της εσωτερικής ανασυντάξεως. Εάν καταπαύοντες τον εμφύλιον σπαραγμόν και επαναφέροντες την κανονικής λειτουργίαν του πολιτεύματος κατορθώσωμεν δι’ ελευθέρων εκλογών την συγκρότησιν εθνικής αντιπροσωπείας δυναμένης να δώση εις την χώραν κυβέρνησιν ανάλογον των περιστάσεων, πιστεύω ότι δυνάμεθα να αποβλέπωμεν μετ’ εμπιστοσύνης εις το μέλλον.

ISBN 9789601431376, έκδοση 2017

Λίγα λόγια για τον συγγραφέα

Ο Νίκος Σηφουνάκης είναι αρχιτέκτονας, με εξειδίκευση στην αναστήλωση μνημείων. Διετέλεσε Βουλευτής Νομού Λέσβου (1989-2015), Υπουργός και Αν. Υπουργός στα Υπουργεία Πολιτισμού, Τουρισμού, Αιγαίου, Μεταφορών και Περιβάλλοντος.

Την τετραετία 2004-2007 διετέλεσε Ευρωβουλευτής και εξελέγη Πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, διαδεχόμενος τον τ. Πρωθυπουργό της Γαλλίας Μισέλ Ροκάρ.

Το 1987 βραβεύθηκε από την Europa Nostra για τη συνεισφορά του στη διάσωση της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς της Λέσβου και της Λήμνου.

Το 2003 ανακηρύχθηκε από τον Υπουργό Πολιτισμού της Γαλλίας «Officier de l’ ordre des arts et des lettres» για τη συνεισφορά του στην προστασία του περιβάλλοντος.

Στα χρόνια της δικτατορίας δραστηριοποιήθηκε ενάντια στο καθεστώς των Συνταγματαρχών στην Ιταλία, όπου έζησε, και συνδέθηκε με τους: Αμαλία Φλέμιγκ, Μελίνα Μερκούρη, Αντώνη Μπριλλάκη, Αλέκο Παναγούλη, το Ναύαρχο Νίκο Παππά και τον Ανδρέα Παπανδρέου.

Υπήρξε ο πρώτος Έλληνας πολιτικός που επισκέφθηκε την Ίμβρο και την Τένεδο κάτω από δύσκολες συνθήκες, το 1988, και έκτοτε δραστηριοποιήθηκε για την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης.

Εκδοτικός Οίκος

Διαβάστε επίσης...

Please wait...

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Ενημερωθείτε για όλα τα νέα του βιβλίου κατευθείαν στο e-mail σας. Εγγραφείτε τώρα!