Το σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο της περιφερειακής ανάπτυξης στην Ελλάδα

Το πρόγραμμα Καλλικράτης – Ο νέος αναπτυξιακός νόμος και το καθεστώς των κινήτρων για την περιφερειακή ανάπτυξη – Το ΕΣΠΑ 2007-2013 και η νέα προγραμματική περίοδος 2014-2020 – Ο χωροταξικός σχεδιασμός για την αειφόρο ανάπτυξη

Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο στη χώρα μας οι φορείς της αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού καταρτίζουν τα προγράμματα περιφερειακής ανάπτυξης, πάντοτε όμως μέσα στα όρια, που προσδιορίζονται από το πλαίσιο των οδηγιών και των στόχων της κεντρικής διοίκησης και των κατευθύνσεων που θεσμοθετούνται από τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για κάθε προγραμματική περίοδο. Από τις επισημάνσεις, που προηγήθηκαν προκύπτει η ιδιαίτερη σημασία που έχει η συστηματική γνώση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου της Περιφερειακής Ανάπτυξης στην Ελλάδα. Η καταγραφή και η αξιολόγηση του πλαισίου αυτού αποτελεί δύσκολο εγχείρημα και προϋποθέτει τόσο τις αναγκαίες θεωρητικές γνώσεις του γνωστικού αντικειμένου της Περιφερειακής Επιστήμης όσο και την πρακτική εμπειρία στην περιφερειακή διοίκηση. Αμφότερα τα ανωτέρω σημαντικά εφόδια διαθέτει ο συγγραφέας του βιβλίου, αγαπητός συνάδελφος, συνεργάτης και μεταπτυχιακός φοιτητής μου.

Ο κύριος Χρίστος Λαδιάς με το πλούσιο συγγραφικό του έργο, την επιτυχημένη θητεία του ως Νομάρχης, τη διδακτική του εμπειρία και την πολύχρονη ηγετική του θέση στο Σύνδεσμο Ελλήνων Περιφερειολόγων, είναι ο κατάλληλος για να συγγράψει και να παραδώσει στην επιστημονική κοινότητα το σύγγραμμα με τον τίτλο: Το σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο της περιφερειακής ανάπτυξης στην Ελλάδα.

Το βιβλίο χωρίζεται σε τέσσερα μέρη και κάθε μέρος εξειδικεύεται σε κεφάλαια.

Στο πρώτο μέρος αναλύεται η οργάνωση και οι αρμοδιότητες των Δήμων και των Περιφερειών, με ιδιαίτερη μνεία στο Πρόγραμμα Καλλικράτης και οι αρμοδιότητες των Δήμων, των Αυτοδιοικητικών Περιφερειών και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Ο αναπτυξιακός νόμος και το καθεστώς των κινήτρων για την Περιφερειακή Ανάπτυξη εξετάζονται στο δεύτερο μέρος του βιβλίου, με ειδική αναφορά στις δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις και στην αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων. Αντικείμενο του τρίτου μέρους είναι το θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Περιφερειακή Ανάπτυξη και η επίδρασή του στην Ελληνική Περιφερειακή Πολιτική. Η διεξοδική ανάλυση των αρμοδιοτήτων των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Περιφερειακή Ανάπτυξη λαμβάνει χώρα σε αυτό το μέρος. Το τέταρτο και τελευταίο μέρος του βιβλίου αφιερώνεται στο ρόλο του Χωροταξικού Σχεδιασμού στη διαμόρφωση των πλαισίων για την Περιφερειακή Ανάπτυξη.

Το βιβλίο αυτό διακρίνεται για την πληρότητά του όσον αφορά τα αντικείμενα, τα οποία αναλύει με μεθοδικότητα και επάρκεια. Η άριστη συγκρότηση του έργου, η εύληπτη διατύπωση και η βιβλιογραφική τεκμηρίωση καθιστούν το έργο του κυρίου Λαδιά χρήσιμο βοήθημα για τους φοιτητές και αξιόλογη πηγή στοιχείων και δεδομένων για το ισχύον θεσμικό πλαίσιο της περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης. Νίκος Ι. Κόνσολας, Ομότιμος Καθηγητής Περιφερειακής Ανάπτυξης και Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

ISBN 9789600227475, έκδοση 2013

Λίγα λόγια για τον συγγραφέα

Ο Χρίστος Λαδιάς είναι Οικονομολόγος – Περιφερειολόγος, με μεταπτυχιακές σπουδές στο Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου και Διδάκτωρ του Τμήματος Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του ιδίου Πανεπιστημίου. Σήμερα, είναι Mέλος ΔΕΠ του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, του ανωτέρω Πανεπιστημίου στο γνωστικό αντικείμενο της Περιφερειακής Οικονομικής: Θεωρία και Πολιτική, Τακτικό Μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (Ε.Σ.Χ.Σ.Α.Α.) και Εμπειρογνώμων της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της Ελλάδας (Ο.Κ.Ε.).

Επίσης, είναι Εκδότης – Διευθυντής του διεθνούς επιστημονικού περιοδικού Regional Science Inquiry (EconLit και Scopus) και συγγραφέας βιβλίων του χώρου της Περιφερειακής Επιστήμης.

Διετέλεσε Νομάρχης του Κράτους στους Νομούς Φθιώτιδας και Κορινθίας και Καθηγητής της Οικονομικής Θεωρίας του Τμήματος Μηχανικών της Σχολής Ικάρων.

Έχει συγγράψει πολλά επιστημονικά άρθρα σε ελληνικά και ξένα περιοδικά και συμμετείχε σε αρκετά επιστημονικά συνέδρια της Ελλάδας και της αλλοδαπής.

Κατά το παρελθόν διετέλεσε Μέλος της Επιτροπής Κατάρτισης του Εσωτερικού Κανονισμού των Ελληνικών Περιφερειών του Υπουργείου Εσωτερικών.

Εκδοτικός Οίκος

Διαβάστε επίσης...

Please wait...

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Ενημερωθείτε για όλα τα νέα του βιβλίου κατευθείαν στο e-mail σας. Εγγραφείτε τώρα!